Welkom bij DCmasks
Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van DCmasks.
DCmasks bevindt zich op:
Xiabian gebied, Chang’an stad, Dongguan
523877 – Guangdong , China
Door toegang te krijgen tot deze website gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van DCmasks niet gebruiken als u niet alle algemene voorwaarden op deze pagina accepteert.
De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en alle overeenkomsten: “Client”, “You” en “Your” verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en het accepteren van de algemene voorwaarden van het bedrijf. “The Company”, “Ourselves”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Party”, “Partijen”, of “Us”, verwijst naar zowel de klant als onszelf, of naar de klant of onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij door middel van een uitdrukkelijk doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de verklaarde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van China. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of zij wordt als uitwisselbaar genomen en dus als verwijzingen naar hetzelfde.
Cookies
We maken gebruik van het gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van DCmasks geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van DCmasks.
De meeste van de moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak voor de mensen die een bezoek. Sommige van onze affiliate/ advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie
Tenzij anders vermeld, DCmasks en / of het is licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op DCmasks. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U pagina’s van https://dcmask.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, afhankelijk van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn ingesteld.
U mag niet:
1.Materiaal opnieuw publiceren uit https://dcmask.com
2.Verkoop, huur of sublicentie materiaal van https://dcmask.com
3.Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal uit https://dcmask.com
Inhoud van DCmasks opnieuw distribueren (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinks naar onze inhoud
1.De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
1.Overheidsinstanties;
2.Zoekmachines;
3.Nieuws organisaties;
4.Online directory distributeurs wanneer ze ons vermelden in de directory kan linken naar onze website op dezelfde manier als ze hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en Systemwide Geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profit organisaties, liefdadigheidswinkelcentra, en liefdadigheid fondsenwerving groepen die niet kunnen hyperlink naar onze website.
1.Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: a) op geen enkele manier misleidend is; b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.
2.We kunnen naar eigen inzicht andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
1.algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel,
Automobielvereniging, AARP en Consumentenbond;
2.dot.com community sites;
3.verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen,
4.online directory distributeurs;
5.internetportalen;
6.accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire cliënten ondernemingen zijn; En
7.onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.
We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: a) de link niet ongunstig zou reflecteren op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals thuiswerken, mogen geen koppeling maken); b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van DCmasks; en d) wanneer de link zich in het kader van algemene informatie over de bron bevindt of anderszins in overeenstemming is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevorderd.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: a) op geen enkele manier misleidend is; b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.
Als u tot de in lid 2 genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@dcmask.com.
Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u een link wilt linken naar onze website en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Laat 2-3 weken voor een reactie.
Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze website hyperlinken:
1.By gebruik van onze bedrijfsnaam; Of
2.By gebruik van de uniforme resource locator (Web adres) wordt gekoppeld aan; Of
3.By gebruik van een andere beschrijving van onze website of materiaal dat daaraan gekoppeld is, is zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Geen gebruik van het logo van DCmasks of andere illustraties is toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes
Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.
Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons op elk moment en naar eigen goeddunken het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid ervan te telkens te wijzigen. Door door te gaan met
om naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.
Verwijderen van links van onze website
Als u een link op onze website of een gelinkte website aanstootgevend om welke reden dan ook vindt, u contact met ons opnemen over dit. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.
Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, garanderen we niet de volledigheid of juistheid ervan; wij verbinden ons er ook niet toe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
Inhoudsaansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons schade te vergoeden en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mag geen link(s) worden weergegeven op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.
Disclaimer
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, eventuele garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:
1.beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
2.limitof sluit onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken uit;
3.beperk een van onze of uw verplichtingen op een manier die niet is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving; Of
4.sluit een van onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze afdeling en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet: a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en b) alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het voorwerp van deze disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit contracten, in onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht, regelen.
Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.
Voorwaarden
Krediet & Contactgegevens
Deze pagina algemene voorwaarden is gemaakt op termsandconditionstemplate.com generator. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.